Rot-avdrag

Rot-avdrag

Få avdrag för 30% av hela arbetskostnaden med rotavdrag. Om du anlitar oss för renovering eller underhåll till ett hus eller en fritidsbostad som du äger, kan du göra avdrag för halva arbetskostnaden. Avdraget gäller inte kostnader för material och inköp.

Du kan göra rotavdrag för byggtjänster

Du kan inte göra avdrag för nybyggt hus eller tillbyggnad till nya hus. Du har möjlighet att göra avdrag och få skattereduktion för halva arbetskostnaden på maximalt 50 000 kronor per person och år.

Skatteverket

Det är vi som utför tjänsten som ansöker om rotavdrag för arbetet. Det är även vi som begär utbetalning från Skatteverket.

För mer information, se

Skatteverkets hemsida.

Back to Top